پشتیبانی

با استفاده از وب سایت شرکت پاشکار صنعت می توانید به سوالات خود در زمینه ی خدمات،محصولات،عملکرد دستگاهها و سرویس فنی پاسخ دهید.با ذکر اینکه اطلاعات لازم در سایت موجود بوده و شما با مراجعه به آن قادر به دریافت پاسخ کلیه ی سوالات خود خواهید بود، در غیر این صورت سوالات  را به سایت وارد کرده تا در کوتاه ترین زمان ممکن به انها پاسخ داده شود.