گالری تصاویردستگاه پاشش رنگ پودری،دستگاه رنگپاش اتوماتیک،ربات رنگ پاش پودری،الکترواستاتیک،استا امگا
دستگاه پاشش رنگ پودری،دستگاه رنگپاش پودری،دستگاه رنگ پاش دستی،الکترواستاتیک،استا امگا
گان پاشش رنگ پودری،گان آزمایشگاهی،الکترواستاتیکESTA OMEGA
گان پاشش،گان پاشش رنگ پودری،الکترواستاتیک ESTA OMEGA
کانوایر مونوریل،استا امگا،الکترو استاتیک،رنگ پودریESTA OMEGA
کوره تونلی مخصوص شیرآلات بهداشتی،استا امگا،الکترو استاتیک ،رنگ پودری
کوره کمل،مناسب جهت گارگاههایی با فضای کم،الکترو استاتیک،رنگ پودری،استا امگا
کابین اتوماتیک رنگ آمیزی فیلتر اتومبیل
دکورال
یازدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین سال 1390
خط رنگ جدید
کانوایر