کوره کمل،مناسب جهت گارگاههایی با فضای کم،الکترو استاتیک،رنگ پودری،استا امگا

الکترو استاتیک،رنگ پودری،کابین رنگ،مونوریل،کانوایر،کوره رنگ،سایکلون،مونوسایکلون،دستگاه رنگ  پاش،استا امگا،دستگاه پاشش رنگ  

 


کوره کمل،مناسب جهت گارگاههایی با فضای کم،الکترو استاتیک،رنگ پودری،استا امگا #2 کوره کمل،مناسب جهت گارگاههایی با فضای کم،الکترو استاتیک،رنگ پودری،استا امگا #3 کوره کمل،مناسب جهت گارگاههایی با فضای کم،الکترو استاتیک،رنگ پودری،استا امگا #4


تاریخ : 1397/2/23 | 121 بازدید